Samarbeidspartnere

Høgskolen Innlandet


Sjelden.no og Høgskolen Innlandet har inngått en intensjonsavtale om å utvikle poenggivende emne om sjeldne diagnoser, som er tenkt tilbudt som etter-og videreutdanning. 

Helsebiblioteket

 

 

Redaktør for Sjelden.no er kontaktperson for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser på Helsebiblioteket.

http://www.helsebiblioteket.no/sjeldne-diagnoser