Jente som pusser nesen, foto

Antistoffsvikt - tilrettelegging i skolehverdagen

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt på å ta i mot en elev med diagnosen.

45 min
Familie med fagpersoner rundt. Illustrasjon.

Sjeldne diagnoser - introduksjonskurs

Kurset gir deg et verktøy for å finne kunnskap og forstå situasjonen til personer med en sjelden diagnose. Slik kan du bli en faglig ressursperson for...

45 min
Ordsky på tavle

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler om samhandlingen mellom fagpersoner og brukere, og har som mål å styrke kompetansen innen pasient- og pårørendeopplæring.

15 stp

Sjeldne diagnoser


Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Sjelden.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket